July 8, 2020 By ekorko 0

និយមន័យនិវាសនជន និងអនិវាសនជន

និវាសនជន ៖

1.កំណត់ទៅលើនិវាសនដ្ឋានរបស់រូបវន្តបុគ្គល

Advertisement

2.កន្លែងស្នាក់នៅជាគោលដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

3.វត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើសពី១៨២ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល១២ខែ

Advertisement

អនិវាសនជន មានន័យថា បុគ្គលណាមួយដែលមិនមែនជានិវាសនជន និងទទួល​ប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជា។

Advertisement

ប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជា មានន័យថា ប្រាក់បៀវត្សដែលបានទទួលក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបំពេញសកម្មភាពបម្រើការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Advertisement