Month: July 2020

By ekorko

និយមន័យនិវាសនជន និងអនិវាសនជន

និវាសនជន ៖ 1.កំណត់ទៅលើនិវាសនដ្ឋានរបស់រូបវន្តបុគ្គល 2.កន្លែងស្នាក់នៅជាគោលដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 3.វត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើសពី១៨២ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល១២ខែ អនិវាសនជន មានន័យថា បុគ្គលណាមួយដែលមិនមែនជានិវាសនជន និងទទួល​ប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជា។ ប្រាក់បៀវត្សប្រភពកម្ពុជា មានន័យថា ប្រាក់បៀវត្សដែលបានទទួលក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបំពេញសកម្មភាពបម្រើការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។