June 23, 2020 By ekorko 0

ពន្ធជាអ្វី?

  • ជាកាតព្វកិច្ចបង់ជាប្រាក់ឬវត្ថុរបស់អ្នកជាប់ពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាល ហើយអ្នកជាប់ពន្ធទាំងនោះទទួលតម្លៃតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលវិញ តាមរយៈទំនិញ និងសេវាសាធារណៈ។
  • ជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ចូលថវិកាជាតិ។ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប​មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ។
  • ជាឧបករណ៏របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីកៀរ គរ​​​​​​​​​ចំណូលចូលថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយសេវាសាធារណៈ។

Advertisement