Day: June 23, 2020

By ekorko

តើមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះរបស់រូបវន្តបុគ្គលដើម្បីស្នើសុំប្រឡងជាភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ?

យោងប្រកាសលេខ ៤៥៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ រូបវន្តបុគ្គលដែលនាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម អាចដាក់ពាក្យមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដើម្បីស្នើសុំប្រឡងជាភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ៖ មានសញ្ជាតិខ្មែរ ឬជានិវាសនជនដែលមានលំនៅដ្ឋានជាប់លាប់នៅកម្ពុជា មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ មានសញ្ញាបត្រចាប់ពីមធ្យសិក្សាទុតិយភូមិ ឬដែលនាមតម្លៃសមមូលឡើងទៅ មានសញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជនាញផ្នែកចាប់ សេដ្ឋកិច្ច…

By ekorko

ពន្ធជាអ្វី?

ជាកាតព្វកិច្ចបង់ជាប្រាក់ឬវត្ថុរបស់អ្នកជាប់ពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាល ហើយអ្នកជាប់ពន្ធទាំងនោះទទួលតម្លៃតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលវិញ តាមរយៈទំនិញ និងសេវាសាធារណៈ។ ជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ចូលថវិកាជាតិ។ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប​មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ។ ជាឧបករណ៏របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីកៀរ គរ​​​​​​​​​ចំណូលចូលថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយសេវាសាធារណៈ។